Advies en expertises : stabiliteit – water – milieu

Hieronder vindt u een opsomming van de diensten die Virtaus u kan aanbieden :

 • Stabiliteitsstudies van gebouwen. Nieuwbouw en verbouwingen. Klassiek, staal- en houtskeletbouw
 • Grondonderzoek, geotechnische analyse en keuze van funderingswijze en dimensionering funderingen
 • Grondwaterverlaging en bemalingen
 • Expertises in verband met bouwschade (verzakkingen, scheuren, doorbuigingen,…)
 • Duurzaam gebruik en hergebruik van water
 • Berekening, ontwerp en uittekenen van afwateringssystemen (afvoer, buffering, infiltratie en hergebruik)
 • Watertoets, gewestelijke stedenbouwkundige verordening, bouw- of milieuvergunningen
 • Expertises in verband met waterhuishouding (afwateringssystemen, nabuurschade,…)
 • Oppervlaktewater- en grondwatermodelleringen
 • Vismigratie en energieopwekking d.m.v. waterkracht
 • Waterbeheersingsprojecten

Virtaus geeft advies aan particulieren, bedrijven, openbare overheden, architecten, ingenieursbureaus, aannemers en projectontwikkelaars

Zaakvoerder ir Johan Vanmarsenille heeft 20 jaar ervaring. Meer informatie vindt u bij de referenties. Meer informatie vindt u bij de referenties.


Advies en expertises : stabiliteit – water – milieu

voor stabiliteitsonderzoek: www.johanvanmarsenille.net